تبلیغات
[واטּ دایرکشـטּ] - مـتــن وتـرجــمـــه
یـک مسیـردرپیشِ روست...یـک مسیـربه نـام واטּ دایرکــشـטּ

مـتــن وتـرجــمـــه

چهارشنبه 28 اسفند 1392 11:24 ق.ظ

نویسنده : خـانوҐ واטּ دایرکشـטּ
ارسال شده در: آهنگـ ،

مـتن وتـََرجـُمه اهنگhappily

http://s5.picofile.com/file/8108608726/barinhas13.gif
[Harry]


You don't understand, you don't understand

تو متوجه نیستی، متوجه نیستی

What you do to me when you hold his hand

گه وقتی دستشو میگیری با من چه میکنی

We were meant to be but a twist of fate

سرنوشت ما باهم بودن بوده ولی یه پیچ تقدیر

Made it so you had to walk away

باعث شد تو مجبور شی بری

[Niall]

Cause we're on fire, We are on fire, We're on fire now

چون ما روی آتشیم، ما روی آتشیم، حالا ما روی آتشیم

[Zayn]

Yeah, we're on fire, We are on fire, We're on fire now

آره ما روی آتشیم، ما روی آتشیم، حالا ما روی آتشیم

[All]

I don't care what people say when we're together

برام مهم نیست مردم چی میگن وقتی ما باهمیم

You know I wanna be the one to hold you when you sleep

میدونی که من میخوام کسی باشم که وقتی میخوابی بغلت کنه

I just want it to be you and I forever

فقط میخوام تا ابد تو و من باشیم

I know you wanna leave

میدونم میخوای بری

[Harry]

So c'mon baby be with me

پس بیا عزیزم با من باش

So happily

خیلی خوشحال

[Liam]

It's four A.M. and I know that you're with him

چهار صبحه و میدونم که تو با اونی

I wonder if he knows that I touched your skin

برام سواله که آیا میدونه پوستت رو لمس کردم

[Louis]

And if he feels my traces in your hair

و اگه رد دستهامو توی موهات حس میکنه

Sorry, love, but I don't really care

متاسفم عشقم، ولی واقعا برام مهم نیست

[Niall]

Cause we're on fire, We are on fire, We're on fire now

چون ما روی آتشیم، ما روی آتشیم، حالا ما روی آتشیم

[Zayn]

Yeah, we're on fire, We are on fire, We're on fire now

آره ما روی آتشیم، ما روی آتشیم، حالا ما روی آتشیم

[All]

I don't care what people say when we're together

برام مهم نیست مردم چی میگن وقتی ما باهمیم

You know I wanna be the one to hold you when you sleep

میدونی که من میخوام کسی باشم که وقتی میخوابی بغلت کنه

I just want it to be you and I forever

فقط میخوام تا ابد تو و من باشیم

I know you wanna leave

میدونم میخوای بری

[Harry]

So c'mon baby be with me

پس بیا عزیزم با من باش

So happily

خیلی خوشحال

[Liam]

So happily

خیلی خوشحال

[Harry]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
.
We're on fire now

حالا ما روی آتشیم

[All]

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
.
We're on fire now

حالا ما روی آتشیم
I don't care what people say when we're together

برام مهم نیست مردم چی میگن وقتی ما باهمیم

You know I wanna be the one to hold you when you sleep

میدونی که من میخوام کسی باشم که وقتی میخوابی بغلت کنه

I just want it to be you and I forever

فقط میخوام تا ابد تو و من باشیم

I know you wanna leave

میدونم میخوای بری

[Harry]

So c'mon baby be with me

پس بیا عزیزم با من باش

So happily

خیلی خوشحالکامـنت: no
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 اسفند 1392 11:31 ق.ظ