تبلیغات
[واטּ دایرکشـטּ] - مـتــن وتـرجــمـــه
یـک مسیـردرپیشِ روست...یـک مسیـربه نـام واטּ دایرکــشـטּ

مـتــن وتـرجــمـــه

یکشنبه 11 اسفند 1392 02:55 ب.ظ

نویسنده : خـانوҐ واטּ دایرکشـטּ
ارسال شده در: آهنگـ ،

مـتن وتـََرجـُمه اهـنگi should have kissed you

http://s5.picofile.com/file/8108608726/barinhas13.gif
[Liam]

I keep playin' it inside my head

من بازی کردن با مغزم ادامه میدم

All that you said to me

این همه ی چیزیه که بهم گفتی

I lie awake just to convince myself

من هشیارانه دروغ میگم

This wasn't just a dream

این فقط یه رویا نبود

[Liam]

'Cause you were right here

چون تو اینجایی

[Harry]

And I should've taken the chance

و من باید از اون فرصت استفاده میکردم

[Liam]

But I got so scared

من خیلی ترسیده بودم

[Harry]

And I lost the moment again

و من دوباره اون لحظه رو از دست دادم

[Harry]

It's all that I can think about, oh

و این همه ی چیزیه که من بهش فکر میکنم

You're all that I can think about

تو همه ی چیزی هستی که بهش فکر میکنم

[Everyone]

Is your heart taken?        

آیا قلبت واسه کسیه  ؟

Is there somebody else on your mind?

کس دیگه ای توی مغزته ؟

I'm so sorry, I'm so confused

من خیلی متاسفم من گیج شدم

Just tell me, am I out of time?

فقط بهم بگو ! من خیلی خارجم؟

Is your heart breaking?

قلبت شکسته ؟

How do you feel about me now?

درباره ی من چیزی احساس میکنی الان ؟

I can't believe I let you walk away

من نمیتونم باور کنم گذاشتم بری

When, when I should have kissed you

وقتی که ، وقتی که باید بوست میکردم

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

[Liam]

Every morning when I leave my house

هر روز صبح که خونم رو ترک میکنم

I always look for you, yeah.

هعمیشه دنبالت میگردم

I see you everytime I close my eyes

من همش تورو میبینم و چشمام رو میبندم

What am I gonna do?

باید چی کار کنم ؟

[Liam]

And all my friends say

همه ی دوستام میگن

[Zayn]

That I'm punching over my weight

من دارم لاغر میشم

[Liam]

But in your eyes I

اما چشمات

[Zayn]

Saw how you were looking at me

طوری که بهم نگاه میکردی .. نگاهت

[Harry and Louis]

It's all that I can think about, oh

این همه یچیزیه که بهش فکر میکنم

You're all that I can think about

تو همه ی چیزی هستی که بهش فکر میکنم

[Everyone]

Is your heart taken?

قلبت واسه یکی دیگست ؟

Is there somebody else on your mind?

کس دیگه ای توی مغزته ؟

I'm so sorry, I'm so confused

خیلی متاسم ، من خیلی گیج شدم

Just tell me, am I out of time?

فقط بهم بگو ! خیلی خارجم

Is your heart breaking?

قلبت شکسته ؟

How do you feel about me now?

درباره ی من چه احساسی داری ؟

I can't believe I let you walk away

من نمیتونم باور کنم گذاشتم بری

When, when I Should Have Kissed You

وقتی که باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

[Zayn]

When you stood there

وقتی اونجا ایستاده بودی

Just a heartbeat away

ضربان قلبم زیاد شد

When we were dancing,

وقتی میرقصیم

And you looked up at me

و به من نگاه میکنی

If I had known then

اگه اون موقع میدونستم بعدش چی میشه

That I'd be feeling this way

که چنین احساسی پیدا میکنم

If I could replay

گه میتونستم زمانو برگردونم عقب

I would have never let you go

هیچوقت نمیذاشتم بری

[Liam]

No, oh

اوه نه

Never have let you go

هیچوقت نمیذاشتم بری

Am I out of time?

من خیلی خارجم

[Everyone]

Is your heart taken?

قلبت واسه یکی دیگست

Is there somebody else on your mind?

کس دیگه ای توی مغزته ؟

I'm so sorry, I'm so confused

من خیلی متاسفم من خیلی گیجم

Just tell me, am I out of time?

فقط بهم بگو، خیلی خارجم ؟

Is your heart breaking?

قلبت شکسته؟

How do you feel about me now?

درباره ی من الان چه احساسی داری الان ؟

I can't believe I let you walk away

نمیتونم باور کنم گذاشتم بری

When, when I Should Have Kissed You

وقتی که ، وقتی که باید میبوسیدمت

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should, I should oh, I should have kissed you

باید باید اوه باید میبوسیدمت

 

I should have kissed you

باید میبوسیدمت
کامـنت: no
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 اسفند 1392 03:17 ب.ظ