تبلیغات
[واטּ دایرکشـטּ] - اَفتـرپآرتے بـعدمـراسم
یـک مسیـردرپیشِ روست...یـک مسیـربه نـام واטּ دایرکــشـטּ

اَفتـرپآرتے بـعدمـراسم

پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 11:54 ق.ظ

نویسنده : خـانوҐ واטּ دایرکشـטּ
ارسال شده در: خـبر ، عکـس ،

نـآیل ُ لویے بـودن تیلـورهم بود!


http://u.cubeupload.com/ZAYN/tumblrnoktez6gqj1qb8.jpg


تـووان دے ایـران یـه پُست بـود

کـه نوشـته بودهـرے تـومراسـم نـآراحت بود

بـه خاطرتیلور واَزایـن حرفآ:|

نظرمـن:

اگـه هرے نـآراحت بوده فقطُ فقط بـه خـاطرزینه

رابطـه تیلور وهـرےمـال ِ 3سـآل پیشـه اصلـاقـآبل درک نیست

کـه هـرے بـآبت این موضوع نـاراحت بآشه:|

تیلـوربـایکے دیگـه اَست کـه البتـه توهیـن به فَن هـآش نشه

به نظرم خـیلے تومراسـم خودنمـآیے میکرد

انگـارهمـش میخواست بـه هرے بفهمونـه من الـآن خیلے

خوشحـالم:|خب بـآش آخـه به هرے چه؟!

هـرےفعـلا تـویـه فـآزدیگه است تـوفـآز زیـن وگروه ُ ایـن چیزا

نـه تیلـورودوست پسرجدیدش:||||

بـااون یـآرودوست شده!؟خـب مـُبارکش بـاشه

خـودهرے تـوچندتآمصاحبـه میگه مـن براتیلورگل نفرستـآدم

مـن باتیلوردوست نیستم هیلـوروجودنداره و...!

بـآبابَس کنیددیگـه اَه هـے هیلور هیلور:|||||

تیلـوربـه ایـن دوست پسرجـدیدش خـیلے میآدامـابه هرے اصلـاهرگز!!!کامـنت: no
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 12:22 ب.ظ