تبلیغات
[واטּ دایرکشـטּ] - نایـل
یـک مسیـردرپیشِ روست...یـک مسیـربه نـام واטּ دایرکــشـטּ

نایل جمیز هوران متولد شده در 13 سپتامبر 1993 است . او در مونیگار,کانتی وستمیت,ایرلند زندگی می کند.مادر وی مارا و پدرش بابی هوران 

نام دارد.او یک برادر بزرگ تر از خود به نام گرگ دارد.وقتی 5سالش بود پدر و مادرش از هم جدا شدند .او گیتار را در دوران خردسالی شروع 

کرد.تو در یک مصاحبه گفت که بهترین هدیه ی کریسمس او گیتارش بوده.نایل در هفتمین فصل از مسابقات اکس فکتور شرکت کرد . نایل آشکار 

کرد که والدینش هنگام یک سفر متوجه خواندنش شده اند.او می گوید خاله ام  گفت که فکر کرده صدا از رادیو بوده است .دقیقا همین اتفاق 

برای مایکل بویله (خواننده) و پدرش اتفاق افتاده است . او قهرمان من است و من خوشحالم که داستانی شبیه هم داریم. او طرفدار گروه راک

دایگلز,جووی و اسکرتیت است. او در سال 2012 آشکار کرد که از پرنده ها وحشت دارد چون در کودکی توسط یک کبوتر مورد حمله قرار گرفته 

است.